Przyłączenie prądu do działki budowlanej

Aby mieć prąd na działce budowlanej trzeba przejść proces, który po pierwsze nie jest łatwy, a po drugie jest długotrwały.

Warunki przyłączenia do sieci

Pierwszym krokiem do podłączenia się do sieci jest wystąpienie do operatora systemu dystrybucyjnego o wydanie warunków technicznych. To jakie dokładnie dokumenty należy złożyć można się dowiedzieć w punkcie obsługi klienta, który obsługuje proces przyłączeniowy. Już na tym etapie powinniśmy określić moc przyłączeniową oraz średnie zużycie energii elektrycznej. Składając wniosek należy wnieść odpowiednią opłatę. Na wydanie decyzji o warunkach technicznych dystrybutor energii elektrycznej ma 30 dni. Jeśli napięcie ma wynosić więcej niż 1 kV termin ten jest o wiele dłuższy i wynosi 150 dni. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający własność nieruchomości oraz mapkę geodezyjną.

Termin przyłączenia prądu

Z warunkami przyłącza dystrybutor energii otrzymuje projekt umowy. W niej jest określony termin, w którym będzie można korzystać z prądu do celów budowlanych. Zakład energetyczny z pewnością poda nieco zawyżony termin. W ten sposób zabezpiecza swój interes – za nieterminowe wykonanie przyłącza może otrzymać karę finansową. W praktyce na przyłączenie prądu czeka się nawet ponad 160 dni. Wiele zależy od warunków technicznych, a także pogodowych.

Koszt przyłączenia prądu

Dystrybutorzy energii elektrycznej co roku publikują cenniki. To ile zapłacimy zależy od rodzaju przyłącza. Nie ma znaczenia czy podłączamy do prądu dom czy działkę. Wyróżniamy przyłącze napowietrzne oraz kablowe. W przypadku pierwszego rodzaju linia jest prowadzona nad ziemią, a w przypadku drugiego pod ziemią. Ile kosztuje przyłączenie prądu? W granicach 43 zł (przyłącze napowietrzne) lub 62 zł (przyłącze kablowe). Trzeba się liczyć z dodatkowym kosztem, jeśli przyłącze będzie dłuższe niż 200 metrów. Wówczas za każdy dodatkowy metr płaci się 24 zł (przyłącze napowietrzne) lub 32 zł (przyłącze kablowe).

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *